Ένταξη στη δράση 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Η επιχείρηση ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΟΔΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια ΒορείουΑιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ ΜικρώνΕπιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην ΠεριφέρειαΒορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»2014-2020. Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρώνεπιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη μορφή της μηεπιστρεπτέας επιχορήγησης για […]